ads

İşletme Kayıt Belgesi Başvuruları Müdürlüğümüzce Alınmaya Başlanmıştır…

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılan yetki devrinden sonra İlçe Müdürlüğümüzce “İşletme Kayıt Belgesi” verilmeye başlandı.

Bilindiği üzere, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte, Yetkili Merci: “Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmış olup, Gıda işletmecilerinin, kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, yetkili mercie başvurmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu hükme uygun olarak “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-14 ü ile belirlenen kayıt kapsamındaki işletmelerin kayıt işlemlerinin İlçe Müdürlüklerimizce yürütülmesi ve kayıt belgelerinin İlçe Müdürleri tarafından onaylanması için 39 İlçe Müdürlüğümüze yetki devri yapılmıştır.

Gıda üreten işletmeciler; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-3’teki, perakende işletmecilerinin ise Ek-2’deki bilgi ve belgelere ilave olarak Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan işletme kayıt belgesi beyannamesi ile birlikte İlçe Müdürlüklerimize başvurması gerekmektedir.

İlçe Müdürlüklerimiz, dosyayı başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceleyerek, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine İlçe Müdürlüklerimiz tarafından Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-5’inde yer alan işletme kayıt belgesi aynı yönetmeliğin Ek-14 ünde yer alan faaliyet işkolları belirtilerek düzenlenecektir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilecektir.

Kayıt Belgesi başvurusu için gerekli evraklar:

 

PERAKENDE İŞLETMELER İLE TAŞIMA VE DEPOLAMA KONUSUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-         Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

2-         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti

3-         Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.)

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

 

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.

 

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ(EK-4)

Kayıt Belgesi Dilekçe Örneği ( Satış Yeri ve Perakende İşletmeler İçin)

Kayıt Belgesi Dilekçe Örneği ( Üretim Yerleri İçin)

 

 

 

Yorumlar Kapalı

ANASAYFA.....İletişim..0216 329 44 44 - Fax..0216 329 45 09| E-Mail...umraniye@istanbultarim.gov.tr| Designed By AhmetCoskun | Copyright © 2012